logo
หน้าแรก        ประวัติหน่วย      เกียรติประวัติ       ผู้บังคับบัญชา        อดีตผู้บังคับบัญชา       ติดต่อเรา
       
 

การดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ด้านส่งกำลังบำรุง
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพ และการจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์
- การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบหน่วย การพัฒนาปรับปรุงอาคารกองบังคับการให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ของกองทัพบก- การดูแลรักษา ป้องกันเฝ้าระวังและติดตามดูแลพื้นที่ฝึกของหน่วยเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่


-การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ (เสื้อเกราะ หมวก แว่นตา สนับศอก เข่า ถุงมือ) เพื่อให้เกิดความสง่างามในการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
-การจัดหากล้องถ่ายรูป วิดีโอประสิทธิภาพสูง และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานของหน่วยและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
 
 
Today's Best Online Deals.
Ads By Sense1
Ads By Sense1