logo
หน้าแรก        ประวัติหน่วย      เกียรติประวัติ       ผู้บังคับบัญชา        อดีตผู้บังคับบัญชา       ติดต่อเรา
       
 

การดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ด้านยุทธการและการข่าว


- การพัฒนาระบบการฝึกศึกษาทางทหาร


- การรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน

 

 

 
 
 
Today's Best Online Deals.
Ads By Sense1
Ads By Sense1