logo
หน้าแรก        ประวัติหน่วย      เกียรติประวัติ       ผู้บังคับบัญชา        อดีตผู้บังคับบัญชา       ติดต่อเรา
       
 

การดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ด้านการข่าว
การพัฒนาระบบงานข่าว


- หน่วยได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้และต่อต้านขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามเว็บไซต์ที่มีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกสามัคคีแก่คนในชาติ


- หน่วยได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาแหล่งข่าวให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 
 
 
Today's Best Online Deals.
Ads By Sense1
Ads By Sense1